КАТАЛОГ

на производи

JdaX2Xz-410x573

Превземете го и погледнете го каталогот на производи кои ги нуди нашата компанија.

1604-3
ПРЕВЗЕМИ КАТАЛОГ

01

Проверка на квалитетот

Систематско и независно испитување заради утврдување на усогласеноста на активностите за остварување на квалитетот и резултатите со планираните мерки

02

Надзор над квалитетот

Постојано следење и верифицирање на состојбата на постапките, методите, условите, процесите, производите, услугите, како и анализа на извештајот во однос на утврдените референци.

03

Проверка на системот за квалитет

Процена на состојбата и адекватноста на системот за квалитет во однос на политиката и новите цели што настанале со промената на условите, и неа задолжително ја врши органот на управување

04

Проверка на проектот

Мерење, испитување, проверување и нивно споредување со утврдените барања заради одредување на усогласеноста

застапници

на врвни производи

АЛПСКО

- Стандардно млеко
- Производи без лактоза
- Ферментирана програма

ПРЕЗИДЕНТ

- Сирење
- Кашкавал
- Кајмак

ПОДРАВЕЦ

- Кашкавал
- Сирење
- Павлака

ЛАКТЕЛ

- Пудинзи
- Овошни јогурти

ПЕЛА РОСА

- Газирана вода Пела Роса 1,5л и 0,5л
- Негазирана вода Аква 1,5л и 0,5л

ФАНЕР

- Сокови
- Ледени чаеви